FULFEEL Е ВИЗИЯ ЗА СВЯТ, В КОЙТО ВСЕКИ ПОЛУЧАВА НУЖНАТА ПОДКРЕПА, ЗА ДА РАЗВИЕ СВОЯТА ИСТИНСКА СЪЩНОСТ.

Нашата цел е да стимулираме продуктивни взаимоотношения и сътрудничество между всички заинтересовани страни в сферата на кариерното развитие: ученици; студенти; родители; експерти; академични институции; бизнес; неправителствени организации.

Ние организираме и подкрепяме различни програми, проекти и събития, които отговарят на нашата кауза и помагат на хора и организации да достигнат своя връх.

FULFEEL ПОМАГА НА ХОРАТА:

  • Да разкрият своя пълен потенциал: умения, таланти, вярвания, ценности и стремежи
  • Да начертаят личен план за дългосрочно развитие и постигане на всички цели
  • Да получат достъп до ценни ресурси, съпътстваща подкрепа и мрежа от експерти

FULFEEL ПОМАГА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ:

  • Да наемат най-подходящите хора по отношение на: умения, мотивация и ценности
  • Да оптимизират процесите и разходите по наемане, оценка и развитие на кадрите
  • Да повишат печалбата си с по-мотивирани, по-лоялни и по-продуктивни служители

МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ БЛАНКАТА, АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАШИТЕ УСЛУГИ:

Вашите интереси и нужди в сферата на кариерно развитие / управление на таланта

ЗА ВСЯКА ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Борислав Николаев | [Javascript required] | +359 892 38 35 38

Защита на личните данни